manipulace se sklem
« Zpět
600.1
vakuový manipulátor VERIBOR s 1 p?ísavkou, um?lá hmota
Klikněte pro zvětšení
Manipulátor je ur?en k bezpe?nému p?ená?ení nákladu do max. hmotnosti 30 kg (kolmo ke gum? p?ísavky), je vhodný pro v?echny materiály s rovným, vzduchot?sným povrchem - sklo, kov, um?lá hmota, mramor, povrchov? upravené d?evo apod.
T?lo manipulátoru je vyrobeno z um?lé hmoty, ovládá se pouze jednou rukou, guma p?ísavky má pr?m?r 120 mm a je vym?nitelná - viz kat.?. 610.0.
Upozorn?ní: Jedná se o ru?ní ná?adí, nesmí se pou?ívat k manipulaci p?edm?t? pomocí zvedacích za?ízení (je?áb? apod.).